Torbalı Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü Geribildirimleri

İl Sağlık Müdürlüğü İlgi: 14.01.2015 tarihli yazınız. Bakanlığımızın kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda ilimizde kişiye yönelik sağlık hizmetleri Aile Hekimliği Birimleri tarafından, topluma yönelik sağlık hizmetleri ise ilçelerimizde bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sunulmakta olup, Aile Hekimliği Birimleri ile Toplum Sağlığı Merkezleri Halk Sağlığı M üdürlüğü bünyesinde yer almaktadır. İlgi yazınız konusu Suriyeli misafirlere yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri talebiniz Halk Sağlığı M üdürlüğü’ne iletilmiştir. Halk Sağlığı M üdürlüğü’nün cevabi yazılarında Suriyeli misafirlere birinci basamak sağlık hizmetlerinin (poliklinik hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri vb.) Toplum Sağlığı M erkezleri … …Continiue Reading —>