Ezidilerin Statüsü ve Sağlık Hakkı

IRAK’tan Sığınan Ezidilerin Sağlık Hakları Geçici Koruma Yönetmeliğinde 9. Maddesi uyarınca geçici koruma kararının Bakanlar Kurulu tarafından alınacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin geçici 1. Maddesinde ise 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar sebebiyle toplu ya da bireysel olarak ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatantaşları, mülteciler ve vatansızlar geçici koruma altına alınmıştır. Irak’tan ülkemize sığınan insanlar ise geçici koruma altına alınmamıştır. Onlara geçici koruma statüsünün tanınabilmesi için Yönetmelik uyarınca ayrıca bir Bakanlar Kurulu kararının alınması gerekmektedir. Ezidiler de 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun 2. Maddesinde belirtilen … …Continiue Reading —>